SPG Palting/Seeham vs SV Waldzell

SPG Palting/Seeham vs TSU Mitterbauer Handenberg

SPG Palting/Seeham vs Union Gurten 1b